Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Greek virtual mobility-Day 1

 

H οργάνωση της εικονικής κινητικότητας από το σχολείο μας από τις 17/05/201 έως τις 21/05/2021 ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλη τη σχολική κοινότητα. Είχαμε μεγάλη αγωνία για την ποιότητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο αφού οι ταχύτητες σύνδεσης είναι πολύ αργές. Μέσα στις διακοπές του Πάσχα και με τις απαγορεύσεις της καραντίνας καταφέραμε να βιντεοσκοπήσουμε πώς λειτουργεί το σχολείο μας, ποια προγράμματα κάνουμε, να παρουσιάσουμε τους χώρους του σχολείου, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε. Ο ενθουσιασμός μας για τη συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες.

 

AGENDA

10:00 CET-  Welcome

Our school video 20 min-  https://youtu.be/G_Q8AWfuCGs

 short presentation of each country’s team (each country 10’)…

Ø Play the “wheel of meeting each other”

https://wordwall.net/resource/16059566

Break

Let’s meet Homer…

Theatrical play from our last year’s 6th grade students on the ecological adaptation of Odysseus’ trip. We will travel through Odyssey and we will wander with Odysseus and his companions in order to reach Ithaca... We will let Odysseus fight with his fears and with our own worries at the same time... Our worries about the environment and the future of our planet…               17’ video.

 https://youtu.be/mikSUE9aXmU

Ø  TASK. We create a padlet, on which each country can upload photos, texts, stories, videos and whatever else you desire.

https://padlet.com/45primaryschoolpatras/uq2554xwt6bxrn45

Our topic is entitled “make an eco-hero of your country”.

 You can draw and upload photos of an adventure, of a hero from your country, of your own culture or you and your students can write a story or maybe dress up as…!

Ø  we will share a video on which our physical education teacher Anna shows the steps how to dance “sirtaki”..

https://www.youtube.com/watch?v=_GMEHWx3rEc

Your “homework” for the week is to practice the dance with your gym teacher, and then to record yourselves dancing and share your videos with us, on the last day. 

 

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

Πέμπτη 13 Μαΐου 2021

Polish virtual mobility Day 4

 

Thursday 13.05.2021

10.00 CET – How not to waste food – workshops – students record short videos showing different ways of saving food – a video is then uploaded to project website

12.00 CET – Virtual cookery book – students create a virtual cookery book with recipes showing how not to waste food

 

https://padlet.com/martapaluchowska/8avmf3cgpley7inb

 

 

 

OUR VIDEOS

Upcycling:

https://youtu.be/1nOOy9WazfQ

 
 

Greek virtual mobility- Day 5

  Agenda video1   video2  video3