Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

10 ways to be more environmentally friendly

Here are 10 ways to be more environmentally friendly:

  1. Use re-chargeable batteries.
  2. Give your bottle from home to the cafe when you want to buy coffee or something else to drink.
  3. Don't leave the water running. Close the tap when you brush your teeth or wash your hands.
  4. Recycle paper, glass, plastic and aluminium. Remember to wash the containers before recycling them. 
  5. Use your bike or the public means of transport for short distances. 
  6. Reuse old notebooks or books.
  7. Turn off the lights when you leave your room.
  8. Don't buy plastic forks, spoons, knives or cups that can be used only once.
  9. Use a  reusable cloth bag at the supermarket.
  10. Reduce the use of plastic bags.

Students of E2
Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019

Έκθεση της Action Aid στο σχολείο μας

Το σχολείο μας συμμετείχε ενεργά στην έκθεση της Action Aid για το περιβάλλον και τα προβλήματα του πλανήτη στις μέρες μας. Η έκθεση θα παραμείνει στο σχολείο για ένα μήνα.


Project Day!!!